Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

WALNE ZGROMADZENIE 26.04.2014 r

Zarząd Koła Łowieckiego im. J. Ejsmonda w Olsztynie na podstawie § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje Walne Zgromadzenie członków naszego Koła, które odbędzie się w dniu 26.04.2014 r. o godz. 900 w Olsztynie Al. Obrońców Tobruku 3 restauracja ERANOVA.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6. Wręczenie odznaczeń łowieckich.

7. Powołanie komisji Uchwał i Wniosków.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Łowieckiego za sezon łowiecki 2013/2014 oraz sprawozdania finansowe za sezon łowiecki 2013/2014.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za sezon łowiecki 2013/2014.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Koła.

12. Przedstawienie planu pracy Koła i preliminarza budżetowego na sezon łowiecki 2014/2015.

13. Dyskusja nad planem pracy i budżetem Koła.

14. Uchwalenie planu pracy i preliminarza budżetowego na sezon łowiecki 2014/2015.

15. Zatwierdzenie wniosków o odznaczenia łowieckie.

16. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.

17. Przedstawienie odwołania kol. M. Reszuty od uchwały Zarządu Koła w przedmiocie skreślenia z listy członków Koła.

18. Dyskusja nad pkt. 17.

19. Głosowanie i podjęcie uchwały ws. skreślenia kol. M. Reszuty z członkostwa w Kole.

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Darz Bór !