Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Walne Zgromadzenie 18.05.2013

Zarząd Koła Łowieckiego im. J. Ejsmonda w Olsztynie na podstawie § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje Walne Zgromadzenie członków naszego Koła, które odbędzie się w dniu 18.05.2013r. o godz. 900 w  Barze w Bezledach 34A

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

4.      Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6.      Wybór komisji uchwał i wniosków

7.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Łowieckiego za sezon łowiecki 2012/2013 oraz sprawozdanie  z wykonania budżetu za sezon łowiecki 2012/2013.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za sezon łowiecki 2012/2013 oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Koła za sezon łowiecki 2012/2013.

9.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.  Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i sprawozdania z wykonania budżetu za sezon łowiecki 2012/2013.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członkom Zarządu Koła.

12.  Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na sezon łowiecki 2013/2014.

13.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności  i budżetu Koła na sezon łowiecki 2013/2014.

14.  Podjecie uchwały o sposobie wyboru i wybór członków Zarządu Koła.

15.  Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Koła

16.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

17.  Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.

18.  Przedstawienie uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Koła Kolegi Witolda Szumańskiego za brak regulowania należności na rzecz Koła, wraz z odwołaniem

19.  Dyskusja dotycząca pkt 18

20.  Podjęcie uchwały w/s Kol. Witolda Szumarskiego

21.  Przedstawienie uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Koła Kolegi Józefa Szydłowskiego za brak regulowania należności na rzecz Koła, wraz z odwołaniem

22.  Dyskusja dotycząca pkt 21

23.  Podjęcie uchwały w/s Kol. Józefa Szydłowskiego

24.  Przedstawienie wniosku Zarządu o wykluczenie z członkowstwa w Kole Kolegi Zbigniewa Fijuka

25.  Dyskusja dotycząca pkt 24

26.  Podjęcie uchwały w/s Kol. Zbigniewa Fijuka

27.  Przedstawienie uchwały Zarządu w przedmiocie ukarania Kolegi Grzegorza Najmowicza na kres 1 roku w prawie do wykonywania polowania, wraz z odwołaniem Kolegi od uchwały

28.  Dyskusja dotycząca pkt 27

29.  Podjęcie uchwały w/s Kol. Grzegorza Najmowicza

30.  Wolne wnioski.

31.  Zakończenie obrad i zamkniecie Walnego Zgromadzenia.

 

                                                                                       Darz Bór !

  

KOMUNIKAT

 

  1. Informuje się, iż pozyskane i wycenione, a nie odebrane  rogacze z lat ubiegłych znajdują się u Kol. Sebastiana Więcławika i są do odebrania w terminie umówionym indywidualnie z wymienionym kolegą.
  2. Z dniem 14.04.2013r., wprowadza się całkowity zakaz polowania w obrębie lasów na wszystkich obwodach koła z wyłączeniem rogaczy, do dnia 15.08.2013r.