Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Plan polowań zbiorowych 2013/2014

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE 2013/2014
W KOLE ŁOWIECKIM IM.J.EJSMONDA W OLSZTYNIE

 

L.P

DATA POLOWANIA

ŁOWISKO I NR OBWODU

MIEJSCE ZBIÓRKI

PROWADZĄCY I ORANIZATOR

ZWIERZYNA DO ODSTRZAŁU

1.

03/11/2013
POLOWANIE HUBERTOWSKIE

RADOSTOWO I KSIĘŻY LAS
140 I 177

LEŚNICZÓWKA KOL. LEWANDOWSKIE-GO

GRZEGORZ I KAMIL FIJUK,
PIOTR KUSZCZAK, DANIEL KOZAK

jelenie – byki, łanie, cielaki; dziki; sarny- kozy, koźlaki; zwierzyna drobna*

2.

16/11/2013

RADOSTY
177

LEŚNICZÓWKA KOL. WIĘCŁAWIKA

JANUSZ PAWLAK, SEBASTIAN WIĘCŁAWIK

j.w.

3.

01/12/2013

JESIONOWO
177

GOSP. PANA DAJNOWSKIEGO

NORBERT LEWANDOWSKI, GRZEGORZ FIJUK

j.w.

4.

07/12/2103

KROKOWO
140

ZAKŁADY POTORSCY

PIOTR I JAKUB KUSZCZAK

j.w.

5.

14-15/12/2013

POLOWANIE KOMERCYJNE 140 I 177

 

PIOTR KUSZCZAK, DANIEL KOZAK

j.w.

6.

22/12/2013
POLOWANIE WIGILIJNE

TUŁAWSKI I DZIADKA LAS
177

GOSP.KOL. SENDROWSKIE-GO

KAZIMIERZ PAWLAK, RYSZARD KOMOSZEWSKI

j.w.

7.

04/01/2014
POLOWANIE NOWOROCZNE

ZAGAJNIK
140

PLAC W LESIE PRZED GOSP. KOL. BOJARA

DANIEL KOZAK,
ANDRZEJ ONICHOWSKI

jelenie – byki, łanie, cielaki; dziki; sarny- kozy, koźlaki; lisy;

8.

12/01/2014

JESIONOWO
177

GOSP. PANA DAJNOWSKIEGO

GRZEGORZ FIJUK, NORBERT LEWANDOWSKI

j.w.

9.

19/01/2014

140 I 177

ZAKŁADY POTORSCY

ZARZĄD + POMOCNIK

dziki warchlaki; lisy

10

25/01/2014

140 I 177

ZAKŁADY POTORSCY

ZARZĄD + POMOCNIK

dziki warchlaki; lisy

* odstrzał zajęcy uzależniony będzie od decyzji prowadzącego polowanie

 

 

INFORMACJA

Zamieszcza się wykaz telefonów do kolegów prowadzących polowanie w celu telefonicznego zgłaszania udziału w polowaniu zbiorowym zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej.

PIOTR KUSZCZAK  510 800 322
DANIEL KOZAK  662 007 263
KAZIMIERZ PAWLAK 506 104 140
NORBERT LEWANDOWSKI  604 641 521
GRZEGORZ FIJUK 664 339 884
SEBASTIAN WIĘCŁAWIK 600 966 721

WYTYCZNE

Zarządu Koła Łowieckiego im. J. Ejsmonda w Olsztynie dotyczące polowań zbiorowych 2013/2014.

1. Zbiórka myśliwych o godz. 8 00 .
2. Uczestnik polowania zbiorowego winien mieć przy sobie pozwolenie na broń i ważną legitymację PZŁ.
3. Koszt naganki ponoszą Koledzy myśliwi, koszt posiłku oraz ciągnika ponosi Koło.
4. Zgłoszenie myśliwego na polowanie zbiorowe z  4 dniowym wyprzedzeniem przyjmuje prowadzący polowanie. Myśliwi, którzy nie dokonają zgłoszenia, mogą być wykluczeni z polowania przez prowadzącego.
5. Przed odprawą myśliwych i naganki prowadzący polowanie sporządza listę obecności myśliwych i naganki.
6. Prowadzący polowanie zbiorowe ma obowiązek:

  • przeprowadzić szkolenie z zakresu przepisów bezpieczeństwa na polowaniu,
  • określić rejon polowania i wymienić zwierzynę na którą polujemy,
  • ustalić sygnały na rozpoczęcie polowania i jego zakończenie w danym miocie, oraz sposób pędzenia,
  • zabezpieczyć nagance kamizelki w jaskrawych barwach, a myśliwym opaski na nakrycia głowy,

7. Na polowaniach nie strzelamy łań licówek oraz loch prowadzących.
8. Członkowie Koła mogą zaprosić na polowanie zbiorowe gościa (myśliwego) tylko za zgodą Łowczego Koła i ponoszą pełna odpowiedzialność za jego zachowanie na polowaniu.
9. Upolowaną zwierzynę drobną na polowaniu zbiorowym zarówno myśliwy-członek koła, jak i gość może zabrać nieodpłatnie.
10. Koledzy myśliwi, którzy pozyskali zwierzynę łowną są odpowiedzialni za jej dostarczenie do punktu skupu.
11. Prowadzący polowanie sporządza protokół z polowania i w ciągu 7 dni dostarcza go Łowczemu Koła.