Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego im. J. Ejsmonda w Olsztynie z dnia 18.05.2013 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny.
 1. Upoważnienia do wykonywania indywidualnego polowania wydaje Łowczy Koła i upoważnieni przez niego Podłowczowie. Łowczy i Podłowczowie koła prowadzą rejestr wydawanych upoważnień, przechowują ich kopie oraz zwracane upoważnienia
 2. Upoważnienia wydaje się na zwierzynę zgodnie z rocznymi planami łowiecko-hodowlanymi w ilości, która gwarantuje ich realizację.
 3. Upoważnienia wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia na okres 2 miesięcy.
 4. Ustala się karę zawieszenia w prawie do wykonywania polowania na okres 6 miesięcy za nie przekazanie Łowczemu lub Podłowczemu Koła upoważnienia do wykonywania polowania bezpośrednio po upływie jego ważności.
 5. Przy wydawaniu upoważnień należy wyróżniać myśliwych:
  • zaangażowanych w wykonywanie prac społecznych na rzecz Koła,
  • zaangażowanych w ochronę upraw rolnych przed szkodami,
  • myśliwych wyróżniających się inną działalnością na rzecz Koła oraz Łowiectwa.
 6. Upoważnienia nie może otrzymać myśliwy, który:
  • nie zwrócił wykorzystanego upoważnienia,
  • zalega z opłatami na rzecz Koła w wysokości 150,00 zł,
  • uchyla się od wykonania prac społecznych na rzecz Koła,
  • nie dokonał corocznego przystrzelania broni kulowej.
 7. Pozyskane trofea zwierzyny płowej, odstrzelonej prawidłowo, powierza się do przechowania myśliwemu, który je pozyskał.
 8. Trofea samców zwierzyny płowej ocenione jako nieprawidłowe (dwa punkty czerwone) podlegają przekazaniu Zarządowi Koła. Trofeum to myśliwi winni przekazać do depozytu bezpośrednio po wycenie.
 9. Pozyskana zwierzyna gruba brana przez myśliwego na własny użytek winna być okazana podłowczemu lub innemu członkowi Zarządu.
 10. Pozyskane wieńce jeleni byków winny być okazane Podłowczemu lub innemu członkowi Zarządu w dniu pozyskania „w skórze”.
 11. Myśliwy zobowiązany jest zwrócić Łowczemu lub Podłowczemu Koła upoważnienie po upływie jego ważności.
 12. Walne Zgromadzenie zatwierdza cennik polowań komercyjnych dla myśliwych krajowych w sezonie łowieckim 2013/2014