Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2012/2013


Harmonogram

polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2012/2013

L.p

Data
Miejsce zbiórki

Zwierzyna do odstrzału

Prowadzący polowanie

Odpowiedzialny za nagankę i środki transportu

Rejon polowania

1.

06.10.2012
Leśniczówka Zagajnik

Łanie, cielaki, dziki, zw. drobna bez zajęcy

M. Reszuta
A. Onichowski
S. Więcławik

M. Reszuta

Obwód nr 140
Zagajnik

2.

27.10.2012
Leśniczówka Zagajnik
Polowanie Hubertowskie

 

j.w.

D. Kozak
P. Kuszczak

P. Kuszczak

Obwód nr 140
Zagajnik

3.

2-5.11.2012
Polowanie komercyjne myśliwi z Francji

4.11.2012
Polowanie komercyjne
myśliwi z Francji

j.w.

 

 

j.w.

K. Ferdycz
P. Groszyk
R. Piecewicz

 

J. Kuszczak
P. Kuszczak
Ł. Cholewicki

K. Ferdycz

 

 

P. Kuszczak

Obwód nr 20

 

 

Obwód 177 i 140
Las Tuławski , Krokowo

4.

17.11.2012
Gospodarstwo Dajnowski

j.w.

G. Fijuk
Z. Fijuk

G. Fijuk

Obwód nr 177
Jesionowo
Orzechowo

5.

1-2.12.2012
Polowanie Komercyjne
myśliwi z Konina
Nowa Wieś 

j.w.

J. Cichowlas
K. Ferdycz

K. Ferdycz

 Obwód 20

6.

8.12.2012
Leśniczówka Lamkowo

j.w.

S. Więcławik
P. Kuszczak

S. Więcławik

Obwód nr 140
Radosty

7.

22.12.2011
Polowanie Wigilijne
Zakłady Mięsne „POTORSCY”

22.12.2012
Polowanie Wigilijne
Nowa Wieś

j.w. + zając

 

 

j.w + zając

J. Kuszczak
P. Kuszczak

 

 

B. Suchodolski
P. Chilczuk

P. Kuszczak

 

 

B. Suchodolski

Obwód nr 140
Jeziorany, Krokowo

 

 

Obwód 20
Nowa Wieś, Gałajny

8.

5.01.2013
Polowanie Noworoczne
Leśniczówka Radostowo

j.w.

N.Lewandowski
R.Komoszewski 

N. Lewandowski

Obwód nr 140 Radostowo

9.

12.01.2012
Nowa Wieś

j.w.

M. Drabiński

M. Drabiński

Obwód nr 20

 

     INFORMACJA

 1. Zarząd Koła uprzejmie informuje, iż koło łowieckie nie zapewnia ciepłych posiłków na polowaniach zbiorowych z wyjątkiem polowania wigilijnego i hubertowskiego.
  Jednakże po każdym polowaniu zbiorowym Koledzy myśliwi mogą liczyć na ognisko przy którym będzie można upiec kiełbaskę dostarczoną przez Kolegów prowadzących polowanie w ramach kosztu polowania.
 1. Zamieszcza się wykaz telefonów do kolegów prowadzących polowanie w celu telefonicznego zgłaszania chęci udziału w polowaniu zbiorowym zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej.

Wytyczne

Zarządu Koła Łowieckiego im. J. Ejsmonda w Olsztynie dotyczące polowań zbiorowych 2012/2013.

 1. Zbiórka myśliwych o godz. 8 00 .
 2. Uczestnik polowania zbiorowego winien mieć przy sobie pozwolenie na broń i ważną legitymację PZŁ.
 3. Koszt polowania ponoszą Koledzy myśliwi i wynosić on będzie w granicach 50 zł.
 4. Zgłoszenie myśliwego na polowanie zbiorowe z 3 dniowym wyprzedzeniem przyjmuje prowadzący polowanie. Myśliwi, którzy nie dokonają zgłoszenia, mogą być wykluczeni z polowania przez prowadzącego.
 5. Przed odprawą myśliwych i naganki prowadzący polowanie sporządza listę obecności myśliwych i naganki.
 6. Prowadzący polowanie zbiorowe ma obowiązek:
  • przeprowadzić szkolenie z zakresu przepisów bezpieczeństwa na polowaniu,
  • określić rejon polowania i wymienić zwierzynę na którą polujemy,
  • ustalić sygnały na rozpoczęcie polowania i jego zakończenie w danym miocie, oraz sposób pędzenia,
  • zabezpieczyć nagance kamizelki w jaskrawych barwach, a myśliwym opaski na nakrycia głowy,
  • myśliwych nie przestrzegających zasad bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym ostrzec w przypadku popełnienia wykroczenia pierwszy raz, wykluczyć z polowania przy powtórnym wykroczeniu,
 7. Członkowie Koła mogą zaprosić na polowanie zbiorowe gościa (myśliwego) tylko za zgodą Łowczego Koła i ponoszą pełna odpowiedzialność za jego zachowanie na polowaniu.
 8. Upolowaną zwierzynę drobną na polowaniu zbiorowym zarówno myśliwy-członek koła, jak i gość może zabrać nieodpłatnie.
 9. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym jest możliwe za zgodą prowadzącego polowanie, pod warunkiem, że luneta ma ustalona krotność nie większa niż trzy.
 10. Na polowaniu zbiorowym nie używamy przyspiesznika.
 11. W trakcie polowania zbiorowego myśliwi zasiadający na ambonach mają prawo strzelać do jeleni byków, łań, cielaków, saren – kóz, koźlaków, dzików oraz zwierzyny drobnej. W przypadku zranienia zwierzyny nie wolno schodzić z ambony w celu jej dojścia w miocie jeszcze nie opolowanym.
 12. W przypadku zgłoszenia się na polowanie zbiorowe myśliwych w ilości większej niż 20 osób, prowadzący polowanie winien podzielić myśliwych i nagankę na dwie grupy.
 13. Polowanie kończy się pokotem oraz dekoracją przez prowadzącego polowanie: Króla Polowania i największego pudlarza.
 14. Koledzy myśliwi, którzy pozyskali zwierzynę łowną są odpowiedzialni za jej dostarczenie do punktu skupu
 15. na podstawie świadectwa pochodzenia zwierzyny wydanego przez prowadzącego polowanie.
 16. Prowadzący polowanie sporządza protokół z polowania i w ciągu 7 dni dostarcza go Łowczemu Koła.